Brojevi u slova - Srpski

Category: PHP

SubCategory: Web Evidence
Description:

Funkcija koja brojeve pretvara u tekst na srpskom jeziku. Korisno kod kreiranja faktura i slicnih dokumenata gde je potrebno iznos izraziti slovima.


Product Reviews